Kikkert Mediation

Aan iedereen is gedacht, we zijn in goed gesprek.

Heeft u een conflict en u komt er met elkaar niet uit?

Dan is de gang naar de Rechtbank snel gemaakt. Maar dit is wel een lange en vaak ook kostbare weg om te bewandelen. Misschien is mediation dan iets voor u. Mediation is zeker aan te raden wanneer emotionele en relationele factoren een belangrijke rol spelen. Bij echtscheidingen of arbeidsgeschillen hebben partijen er alle belang bij dat u na de oplossing van het conflict nog met elkaar overweg kunt. En de kans dat dit lukt wordt groter als u samen naar een oplossing zoekt.

Wij bemiddelen ook bij grote zakelijke conflicten

Het is tegenwoordig heel gebruikelijk in grote zakelijke conflicten juist voor mediation te kiezen. Een gang naar de rechter kost vaak meer tijd dan in een zakelijk conflict gewenst is. Maar om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen.

Als onafhankelijke derde bemiddelen wij bij het oplossen van uw conflict

Bij mediation lossen partijen hun conflict zelf op via de bemiddeling van een onafhankelijke derde, de mediator. Ook als u al procedure bent gestart bij de Rechtbank, kunt u nog kiezen voor mediation. De gerechtelijke procedure wordt stilgelegd als u voor mediation kiest. Steeds vaker wordt mediation toegepast, op basis van vrijwilligheid. Het heeft ook flink wat voordelen boven een rechtszaak, want als het lukt is het meestal sneller en goedkoper. Bovendien zijn na afloop beide partijen het dan altijd eens met de beslissing: ze hebben die immers zelf genomen. Ook blijkt dat de verstandhouding tussen de conflictpartijen na mediation vaak beter is dan na een rechterlijke uitspraak. Zodra u, de andere partij of de mediator aangeeft de mediation te willen stoppen of als u er toch niet samen uitkomt, zorgt de advocaat dat uw zaak weer terechtkomt bij de behandelend rechter. Hij zet dan de gerechtelijke procedure voort.

De mediator bemiddelt

Dat betekent dat zij de gesprekken begeleidt op zo’n manier dat de partijen tot overeenstemming kunnen komen. De mediator spreekt geen oordeel uit en bemoeit zich ook inhoudelijk niet met de zaak. Zij is onafhankelijk, en heeft geen persoonlijke of zakelijke relatie met een partij. Zij kijkt wel of de eventuele oplossing ook uitvoerbaar is.

Onze openingstijden. Ook buiten kantooruren!

Mediation kost tijd en moet zeker niet worden overhaast. Maar die tijd moet wel kunnen worden ingepast in uw drukke leven. Bij Kikkert Mediation begrijpen wij dat u niet altijd tijdens de traditionele kantooruren tussen 9.00-17.00 uur beschikbaar bent. Wellicht omdat u geen vrij kunt nemen van uw werk of omdat u geen oppas heeft voor de kinderen. Daarom is het ook mogelijk om een afspraak te plannen voor 9.00 uur, na 17.00 uur en op zaterdagochtend tussen 8.30 uur en 12.00 uur. Belt u gerust voor de mogelijkheden en het plannen van een afspraak.

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen bij uw conflict?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.