MFN Register-mediator

Aan iedereen is gedacht, we zijn in goed gesprek.

De mediator houdt zich aan het reglement van de Mediators Federatie Kwaliteitsregister Nederland (voorheen NMI). Hierin staat onder andere dat hij een geheimhoudingsplicht heeft en onafhankelijk, neutraal en voortvarend moet optreden. Als u voor mediation kiest, dan krijgt u dit reglement toegezonden.

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen bij uw conflict?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.