Super snel scheiden

Kikkert Mediation biedt de mogelijkheid om Super Snel te Scheiden. Mr. Kikkert is naast mediator ook advocaat zodat zij, nadat cliënten het convenant gereed hebben, ook het echtscheidingsverzoek voor u kan indienen bij de Rechtbank tegen een scherp tarief.

Niet alle echtscheidingen komen voor supersnel scheiden in aanmerking. Cliënten moeten het dan over (bijna) alles eens zijn. U kunt hierbij denk aan de zorg- en contactregeling met de kinderen, de hoogte van de te betalen alimentatie, de eigen (koop-)woning, de verdeling van de inboedel, het al dan niet verevenen van het opgebouwde pensioen etc.

Indien u denkt dat u het grotendeels met elkaar eens bent, kan op verzoek een checklist worden verstrekt op basis waarvan cliënten zelf de verdeling (grotendeels) kunnen vastleggen. Nadat de checklist door de mediator ingevuld retour is ontvangen van partijen volgen in één week ongeveer 3 afspraken welke afspraken gemiddeld 1,5 uur duren. Tijdens deze afspraken worden met de mediator de afspraken doorgenomen en het definitieve convenant en/of ouderschapsplan opgesteld. Doel is dat in de daaropvolgende week het echtscheidingsverzoek, voorzien van het convenant en/of ouderschapsplan, wordt ingediend bij de Rechtbank. Binnen ongeveer vier weken doet de Rechtbank dan uitspraak waarna de echtscheiding kan worden ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand. De gehele duur van de echtscheidingsprocedure beslaat dan ongeveer zes weken.

Topadvocaat te Enschede

De mediator kan samen met cliënten een echtscheidingsconvenant opstellen en (indien van toepassing) een ouderschapsplan maken. De mediator kan echter niet een echtscheidingsverzoek opstellen en indienen bij de Rechtbank. Dit moet gebeuren door een advocaat. Wanneer u kiest voor Kikkert Mediation heeft dit voor u het grote voordeel dat mr. Kikkert naast mediator ook advocaat en eigenaar is van Topadvocaat.nl.

Coenen Kikkert Advocaten en Mediation

Mr. Kikkert kan dan ook na afronding van de mediation voor u het echtscheidingsverzoek opstellen en indienen bij de Rechtbank, alsmede de inschrijving van de echtscheiding verzorgen in de registers van de Burgerlijke Stand. Indien de mediation heeft plaatsgevonden bij Kikkert Mediation kan het verzoekschrift voor u worden opgesteld tegen een gereduceerd tarief. U kunt hierover nader informatie ontvangen tijdens het intakegesprek. Indien u aangeeft gebruik te willen maken van Supersnel Scheiden zal een intakegesprek plaatsvinden. Bij het intakegesprek ontvangt u de checklist, overzicht van de benodigde uittreksels, mediationovereenkomst en het afsprakenschema voor die week.

De kosten voor SuperSnel Scheiden (inclusief BTW, griffierecht en advocaatkosten bedragen € 1.250,00 indien alleen een echtscheidingsconvenant hoeft te worden opgesteld en € 1.750,00 indien naast een echtscheidingsconvenant tevens een ouderschapsplan moet worden gemaakt.

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen bij uw conflict?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.