Wanneer is mediation
een goede keuze?

Een mediation wordt gemiddeld binnen enkele maanden afgerond, soms zelfs binnen enkele weken of door een enkel gesprek van een paar uur. Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Tijdens een mediation probeert u gezamenlijk een oplossing te vinden voor alles wat met het conflict heeft te maken.

Vrijwillig

Wil een mediation kans van slagen hebben, dan moeten partijen de bereidheid hebben om met elkaar te onderhandelen en om tot een oplossing te komen. Vaak denkt de ene partij dat de andere partij niet wil onderhandelen. Het is daarom verstandig om uw wederpartij voor te stellen om naar een mediator te gaan of in elk geval kenbaar te maken dat u open staat voor mediation.

Waarom kiezen voor mediation?

Verschillende procedures die met elkaar samenhangen, waarbij soms meerdere partijen zijn betrokken, kunnen vaak niet in één gerechtelijke procedure worden behandeld zodat u voor elk geschil een aparte procedure moet starten met alle kosten zoals advocaatkosten en griffierechten van dien. Bij mediation kunt u wel verschillende geschillen met meerdere partijen in één keer bespreken. Bovendien zal mediation vaak goedkoper zijn dan een gerechtelijke procedure.

Tijdens mediation krijgt iedereen de gelegenheid om alles uit te spreken en uit te praten. Daarna kunt u samen de oplossing zoeken. Bij veel geschillen is het vaak van groot belang dat partijen zowel tijdens als na afloop van de mediation contact met elkaar kunnen blijven houden, of althans met elkaar kunnen praten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij geschillen tussen een werkgever en een werknemer, of wanneer partijen in de toekomst nog zaken met elkaar doen.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Mediation werkt volgens de regels voor vertrouwelijkheid en geheimhouding. Dit betekent dat u in alle openheid informatie en voorstellen kunt bespreken. Nieuwe informatie die tijdens de mediation boven tafel komt, is vertrouwelijk. De mediator, uzelf of de andere partij mag deze informatie niet zonder instemming van de anderen aan de rechter of derden meedelen.

De duur van de mediation

Tijdens de eerste bijeenkomst bespreekt de mediator de procedure met u en de andere partij(en). Vervolgens ondertekenen alle partijen een mediationovereenkomst waarin de taken en verplichtingen van alle betrokkenen zijn vastgelegd. Het hangt van de situatie af hoeveel gesprekken u voert en over welke periode.

Onder zeer bepaalde omstandigheden is het mogelijk te kiezen voor een eendaagse mediation of een mediation die binnen een week is afgerond. In dit soort zaken dient de mediation zeer intensief te worden voorbereid en moeten alle relevante gegevens die nodig zijn om tot een oplossing te komen, beschikbaar zijn. Als een conflict erg is geëscaleerd en de emotionele problemen nog groot zijn, is zo’n korte mediation meestal niet zinvol, noch geschikt.

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen bij uw conflict?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.